ALAHUY KUYKOY ni Bert Gorgonio  

PEOPLE’S

COUNTDOWN


Ug karon; hala bira

Nag-ready na; dakong pista

Nagpa-andam; ug kombira

Paspas dali; manglingkod na.

xxxx

Didto layo; Siargao isla

Among lungsod; didto Dapa

First time gyod; labing una

Makabaton; kongresista.

xxxx

Korek, husto; labing una

Kanhi Gob; kongresista

Francisco Lalo; bag-ong bida

Sa Siargao; Matugas siya.

xxxx

First time; ang mayor

Taga Baryo; honorable

Si Peter Boy; Ruaya Nyor

Didto Dapa; bag-ong tahor.

xxxx

Sa Surigao; same pareho

Didto City; si Sir Ponso

Diyutay kambyo; kapitolyo

Lyndon ug Ace; dos Barbero.

xxxx

Bag-o usab; sa district two

Kongresista; sir Guillermo

Romarate; bag-ong migo

Taga Tubod; sa kongreso.

xxxx

Karon, this week: Caraga Region

Opisyales; manlingkod dayon

Dungan usab; People’s Countdown

Ihap performance; sugdan pod dayon.

AddThis Social Bookmark Button

0 comments

Post a Comment