Statement of Gov. Barbers: Sa Nahitabong Pagtiro Kang Manny Kong  


Akong kusganong gikundinar ang talawanhong akto sa pagtiro sa usa ka inosenteng mediaman nga si Manny Kong. Ang maong salawayong buhat walay lugar sa usa ka “civilized” nga katilingban sa ato.

Dako ang akong ka lisang sa pamaagi nga gihimo ang maong akto, ug daku usab ang akong kaguol nga ang nagbuhat sa mao-ong krimen makabuhat pag-usab sa susamang buhat kung kini dili dayon masikop.

Ang pagsulay sa pagguba sa balaod ug kahusayan dili gayud itugot ug pasagdan lamang sa karon nga administrasyon. Akong buhaton ang tanan nakong mahimo nga ang responsible niini nga krimen mataral ngadto sa hustisya. Ako nang gimandu-an ang atong mga pwersa sa kapulisan sa pag-imbestigar dayon sa maong kaso sa pinakadali nga panahon.

AddThis Social Bookmark Button

0 comments

Post a Comment