ALYANSA SA MGA BAG-ON NAPILING OPISYAL PAGATUKORON  

Ang Liga sa mga Probinsya sa Pilipinas (League of Provinces of the Philippines), Local Government Academy, Department of Interior and Local Government uban na ang pagtambayayong sa League of Planners of the Philippines ug tabang gikan sa Australian Agency for Internatinal Development (AusAID) naglunsad kini og usa ka konsultasyon aron mamugna ug usa ka alyansa alang sa mga bag-ong napili nga mga opisyalis kaniadotng Mayo 23, 2007 sa Cebu City.

Ang maong kalihokan giapilan sa mga Provincial Planning and Development Coordinator sa tibuok nasud. Gi-disenyo kini aron matagaanang bag-ong napili nga opisyalis ug nga nanag-unang impormasyon sa ilang pagsugod isip gobernador sa ilang matag lalawigan. Dugang pa sa maong konsultasyon-workshop nag-umol ug usa ka giya nga mamahimong tamdan sa umaabot nga mga gobernador sa ilang pagpadagan sa pangagamhanan. Ang workshop maoy mahimong kutay aron matukod ang alyansa alang sa local nga pagpalambo human sa miaging eleksyon.

Dunay mga inisyatiba nga gihimo sa pagkakaron pinaagi, na sa usa ka sistematikong ug inanay'ng kalamboan ug kadaugan sa local nga pangagamhanan. Ang hagit gilabay sa atong mga local ng opisyalis arom makab-ot ang usa ka hiniusang pag uswang aron makapangalagad. Dako ang mamahimong tahas sa mga Provincial Planning and Development Coordinators nga maoy mohashas sa mga istratehikong kalamboan sa local nga pangagamhanan basin na sa mga plano nga nalatid.

Dinhi sa probinsya sa Surigao del Norte ang pagtukod sa alyansa pagasugdan karon bulan sa Hunyo ug mohangtud sa Hulyo 31, 2007. (Marx Rev Buenavidez/Periodico Surigao)

AddThis Social Bookmark Button

0 comments

Post a Comment